Francisco X.
Fernández Naval

Oira
 Poesía
 2002
 Edición dixital