Francisco X.
Fernández Naval

Colectivas
Cee (2011)
Galería Sargadelos. A Coruña (2011)
Galería Sargadelos. A Coruña (2011)
Galería Sargadelos. A Coruña (2011)
Galería Sargadelos. A Coruña (2011)
Cee (2009)
Cee (2009)
Guadalajara. México (2007)
A Laracha (2006)
A Laracha (2006)
Londres. Reino Unido (2005)
Café London. Bos Aires. Arxentina (2002?)
Ann Arbo. Michigan. E.U.A. (2002)
A Coruña (2002)
Sen determinar (2000?)
Lekeitio (2000)
Castelló de la Plana-Morella (1999)
1998
O Liceo. Ourense (1992)
1990