Eva
Veiga

Preludios para Miguel Anxo Fernán Vello
 Libro homenaxe
 2011
 Edicións Laiovento