Estevo
Creus

O libro dos cans
 Poesía
 xuño de 2010
 Versións en papel e disquete. Franouren