Estevo
Creus

O libro dos cans
 Poesía
 2010
 Versións en papel e disquete. Franouren