Eloi
Caldeiro

Entrevistas:
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2011
O autor le outros autores/as:
(Avilés de Taramancos, Antón)
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
(Novoneyra, Uxío)
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009