Eloi
Caldeiro

O sul da auga
 Poesía
 1992
 Sons Galiza Libros