Eduardo
Estévez

Polifonías II. Voces poéticas contra a violencia de xénero
 Poesía
 2007
 Edicións Espiral Maior, Xunta de Galicia