Concha
Blanco

As tres xemelgas. Imaxinario
 Tradución (Dicionario)
 setembro de 2006
 Editorial Bruño