Carmen
Mejía Ruiz

Letras nómades. A mobilidade feminina na literatura galega
 Ensaio
 2014
 Ana Acuña, editora. Frank & Timme