Carme
Fernández Pérez-Sanjulián

Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Salón de Plenos do Concello (Lugo)
Ano de gravación: 2017