(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Gonzalo Torrente Ballester. O escritor, o amigo
 Biografía
 2002
 Xunta de Galicia