(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Á marxe, 1997. Obra xornalística VI
 Xornalismo (Colección de artigos)
 decembro de 2007
 Editorial Galaxia