(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Á marxe, 1996. Obra xornalística V
 Xornalismo (Colección de artigos)
 novembro de 2007
 Editorial Galaxia