(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Á marxe, 1995. Obra xornalística IV
 Xornalismo (Colección de artigos)
 decembro de 2006
 Editorial Galaxia