(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Á marxe, 2001-2002. Obra xornalística, X
 Xornalismo (Colección de artigos)
 febreiro de 2017
 Editorial Galaxia