(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Ramón Piñeiro: unha vida por Galicia
 Biografía
 1991
 V Premio Ánxel Fole no ano 1991. Caixa Galicia, posteriormente Editorial Galaxia