(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Ramón Otero Pedrayo: vida e obra: escolma de textos
 Biografía
 1988
 Real Academia Galega