(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Á marxe, 1993. Obra xornalística II
 Xornalismo (Colección de artigos)
 novembro de 2005
 Editorial Galaxia