(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Á marxe, 1992. Obra xornalística I
 Xornalismo (Colección de artigos)
 novembro de 2005
 Editorial Galaxia