Camilo
Franco

Antón Risco, con nome propio
 Ensaio
 2014
 Fundación Vicente Risco, Deputación de Ourense
 Lezcano, Arturo