Baldo
Ramos

Voz da terra, arela do pobo
 Libro homenaxe
 2009
 Asociación Cultura e Xuvenil de Ramirás. Coordinado por Xoán Carlos Domínguez Alberte