Armando
Requeixo

Colectivas
Centro Cultural de Alcántara. Mondoñedo (2016)