Arancha
Nogueira

Voces miñas. Brevísima antología arbitraria Galicia-Venezuela
 Poesía
 xaneiro de 2022
 LP5 Editora. Selección de Gladys Mendía e presentación de Chus Pato
 Parra Díaz, Celia; Pato, Chus; Pedreira, Emma