Antón
Baamonde

Catro ensaios sobre a esquerda nacionalista
 Ensaio (Política)
 1990
 Sotelo Blanco Edicións
 Iglesias, Bieito