(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

Colectivas
Tui (1991)
1990?
Mondoñedo (1989)
Sede da Real Academia Galega. A Coruña (1987)