Xosé Luís
Méndez Ferrín

Crónica de nós
 Narrativa (Relatos)
 1980
 Edicións Xerais