Xosé
Vázquez Pintor

Seara. Obra poética (1971-2011)
 Poesía
 novembro de 2011
 Edicións Espiral Maior