Yolanda
Castaño

Dende a opaca pátina do balcón pechado
 Poesía
 2002
 Edición dixital