Xulio L.
Valcárcel

Memoria dos días, formas da levidade. Poesía reunida (1979-2017)
 Poesía
 2017
 Edición e introdución de Luciano Rodríguez. Editorial Medulia