Xulio L.
Valcárcel

O escano baleiro. No Courel con Uxío Novoneyra
 Ensaio
 2011
 Biblos Clube de Lectores