Xulio L.
Valcárcel

Víspera do día
 Poesía
 1979
 Follas Novas Edicións. Premio Celso Emilio Ferreiro