Xulio L.
Valcárcel

Solaina de ausencia
 Poesía
 1987
 Vía Láctea Edicións