Xosé Ricardo
Losada Vicente

Faustino Rey Romero. Obra poética e teolóxica
 Edición crítica (Poesía)
 2013
 Concello de Rianxo