Xosé Ramón
Pena

Entrevistas:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2018
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2018
O autor le outros autores/as:
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009