Xosé Ramón
Freixeiro Mato

A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro
 Ensaio
 novembro de 2023
 Fundación Moncho Reboiras