Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega
 Ensaio
 setembro de 2020
 Edicións Laiovento