Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
 Ensaio
 2010
 Universidade da Coruña. Edición de Laura Tato e Maria do Amparo Tavares Maleval