Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971)
 Ensaio
 2017
 Universidade da Coruña. Monografías da Revista Galega de Filoloxía