Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Sobre o racismo lingüístico
 Ensaio
 xuño de 2009
 Edicións Laiovento