Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Sebastián Martínez-Risco, ensaísta e poeta (Obra inédita e esquecida) (editor)
 Edición crítica
 1996
 Ediciós do Castro