Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Antoloxía da prosa literaria medieval
 Edición crítica (Narrativa)
 1996
 AS-PG/A Nosa Terra