Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Poesía e teatro interseculares
 Edición crítica (Antoloxía)
 1996
 Edicións A Nosa Terra / AS-PG
 Pillado, Francisco