Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María
 Ensaio
 2007
 Fundación Caixa Galicia. XX Premio Literario Ánxel Fole, 2006