Xosé Ramón
Freixeiro Mato

A lingua literaria galega no século XIX
 Ensaio
 2005
 Universidade da Coruña
 Sánchez Rei, Xosé Manuel