Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito
 Divulgación (Gramática)
 2005
 Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da UDC. Monografía 3 da Revista Galega de Filoloxía. Premio da Crítica na modalidade de investigación, 2006