Xosé Ramón
Freixeiro Mato

A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n' O Gaiteiro de Lugo
 Ensaio
 marzo de 2015
 Baía Edicións