Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Estilística da Lingua Galega
 Divulgación (Lingua)
 marzo de 2013
 Premio da Crítica Galicia (Investigación), 2014. Edicións Xerais