Xosé Ramón
Freixeiro Mato

A cara oculta de Noriega Varela
 Biografía
 1992
 Edicións Laiovento