(1927 - 2009)

Xosé
Porto Matalobos

Cronista da Estrada. Patriota galego. Compromiso e responsabilidade nacionalista.

Gardador e coidadoso da memoria estradense. As súas motivacións estiveron sempre nas forzas de chegar ás verdades. O pasado non era un atranco para abrir as portas.
Dinamizador de múltiples iniciativas na Estrada.

Poeta e narrador. Dedicado vocacionalmente á nosa música, en especial á tradicional e popular.