Xosé María
Dobarro Paz

O Carballo que fun en Ferrol. Aproximación a Ricardo Carvalho Calero
 Biografía
 xaneiro de 2020
 Ferrol Análisis